حالا غمت هم به زندگی ام اضافه شد

حالا غمت

طناب می شود  دور گردنم

خفه ام می کند

ولی نمی کُشد

مثل مردی خسته که اعدام می شود

ولی نمی میرد..

 

شنبه 1393/08/17 20:47 |- نعیمه حسن زاده -|

hischat